Μάρτιος 2019

Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας επιπέδου -1 καθώς και οι εργασίες εκσκαφής επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη στη νότια πρόσβαση.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού ανελκυστήρα και Η/Μ εγκαταστάσεις.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μεταλλικών επενδύσεων τοίχων, κατασκευής ψευδοροφών και εγκαταστάσεων Η/Μ.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών επενδύσεων και κατασκευής ψευδοροφών.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση μεταλλικών δοκών στήριξης αποβαθρών, η βαφή μεταλλικών θυρών. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών, εγκατάστασης θυρών καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης επιφάνειας καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα Ι : Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων στα στηθαία του δώματος και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φεγγιτών και ειδικών τεμαχίων μεταλλικής στέγης, η τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στη στέγη της πεζογέφυρας και η εφαρμογή χρωματισμών εξωτερικών τοιχίων. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η σιδηροδρομική επιδομή.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση