Μάρτιος 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και τοποθέτησης κυλιόμενων κλιμάκων.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η επένδυση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων, εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της βορειοδυτικής πρόσβασης του σταθμού, καθώς και οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής, της περιμετρικής μόνιμης επένδυσης και της πλάκας θεμελίωσης νοτίου φρέατος αερισμού στην 1η Διασταύρωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων στον σταθμό και κατασκευής των τοιχίων και της πλάκας οροφής του νοτίου φρεατίου αερισμού καθώς και της τοιχοποιίας στην 1η Διασταύρωση.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής (σκυρόδεμα πλήρωσης).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση