Απρίλιος 2019

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στη βόρεια και νότια πρόσβαση.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, εγκατάστασης ανελκυστήρων καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, εφαρμογής χρωματισμών και τοποθέτησης εξωτερικού στεγάστρου.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.
Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα Ι : Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, τοποθέτησης μεταλλικών θυρών και επενδύσεων μαρμάρων κλιμακοστασίου, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και εφαρμογής χρωματισμών.
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στη μεταλλική στέγη και υαλοπινάκων πετασμάτων στη δυτική όψη. Σε εξέλιξη επίσης, βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση