Απρίλιος 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και επένδυσης κλιμακοστασίων με γρανίτη.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και υδατοστεγάνωσης των ανατολικών φρεατίων.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων.
Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής συνδετήριων σηράγγων.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο επίπεδο αποβάθρας.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στον σταθμό, εφαρμογής χρωματισμών, εγκατάστασης εξοπλισμού στα φρέατα εκτόνωσης του σταθμού καθώς και οι εργασίες εφαρμογής επιχρισμάτων και κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της δυτικής εισόδου και του νοτίου φρεατίου αερισμού στην 1η Διασταύρωση.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής (σκυρόδεμα πλήρωσης) από τον σταθμό Ν. Κρήνη έως τον σταθμό Καλαμαριά.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση