Μάιος 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην επιφάνεια της οδού.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του σταθμού έως την τελική στάθμη του σταθμού, η κατασκευή εσωτερικών τοιχίων και κλιμακοστασίων καθώς και η κατασκευή υδατοστεγάνωσης στη βόρεια πρόσβαση.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρων των εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των στηθαίων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής εξωτερικών στεγάστρων.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή φεγγιτών στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση υποσκελετών πλαγιοκαλύψεων στη δυτική όψη, η κατασκευή συστήματος κάλυψης μεταλλικής στέγης καθώς και η τοποθέτηση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής. Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφόρου τροχιάς και κατασκευής έργων υποδομής Η/Μ, εσωτερικών οδών και εξωτερικής περίφραξης του Αμαξοστασίου.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε τμήμα των σηράγγων.
Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σκυροδέματος πλήρωσης πυθμένα στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση