ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη και εγκαταστάσεων Η/Μ.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού φρεάτων εκτόνωσης καθώς και οι εργασίες μόνωσης αεραγωγών αποβάθρας.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας επιπέδου οδού.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων και κλιμάκων με πλάκες γρανίτη και μεταλλικές επενδύσεις.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στην ανατολική πρόσβαση.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και κατασκευής βάσεων πεζοδιαδρόμων στη διακλάδωση.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής ηχοαπορροφητικής επένδυσης στους τεχνικούς χώρους.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υποσκελετών πλαγιοκαλύψεων στην ανατολική όψη καθώς και οι εργασίες κατασκευής κρασπέδων.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και στηριγμάτων δικτύου πυρόσβεσης, σε τμήμα των σηράγγων.
Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσεων πεδοδιαδρόμων.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση