ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της συνδετήριας σήραγγας 2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της συνδετήριας σήραγγας 1.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης χώρων κοινού με γρανίτη.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση της ΣΤ΄ κυκλοφοριακής φάσης, καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων ανατολικού ανελκυστήρα και επαναφοράς αγωγού ακαθάρτων και ομβρίων.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης χώρων κοινού με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή χρωματισμών στη 2η διασταύρωση και η κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων στους τεχνικούς χώρους του σταθμού και της 1ης Διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις και οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής στην 1η Διασταύρωση.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής (σκυρόδεμα πλήρωσης και βάσεων πεζοδιαδρόμων) από τον σταθμό Καλαμαριά έως τη διακλάδωση 25ης Μαρτίου.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση