Ιούλιος 2019

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής του σταθμού έως την τελική στάθμη καθώς και οι εργασίες αρχαιολογικής ανασκαφής στο νοτιοανατολικό φρέαρ αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης και της πλάκας θεμελίωσης στη βόρεια πρόσβαση. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση της υπόκαυστης κατασκευής από το επικλινές τμήμα της νότιας πρόσβασης.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών, εγκατάστασης εξωτερικού ανελκυστήρα καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δώματος.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και υδρορροών στη στέγη του τμήματος V. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων, εφαρμογής χρωματισμών και εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διανομής σιδηροτροχιών και κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 σε τμήμα των σηράγγων του έργου.

Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βάσεων πεζοδιαδρόμων στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση