Ιούλιος 2019

Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των συνδετήριων σηράγγων.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της ΣΤ΄ κυκλοφοριακής φάσης.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης κλιμακοστασίων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο επίπεδο τροχιών.

Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής συνδετήριων σηράγγων.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης κλιμακοστασίων με πλάκες γρανίτη.

Επίσταθμος: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος αερισμού.

Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης και βάσεων πεζοδιαδρόμων στις σήραγγες του έργου.

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση