Αύγουστος 2019

Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής απολήξεων φρεάτων, εφαρμογής χρωματισμών και αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με ινοτσιμεντοσανίδες καθώς και οι εργασίες επίχωσης περιβάλλοντος χώρου.
Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκαταστάσεων στην επιφάνεια και βαφών περιβάλλοντος χώρου.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης της ΒΔ πρόσβασης του σταθμού και της πλάκας οροφής στην 1η Διασταύρωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ρύθμισης εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων στον σταθμό. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών στο επίπεδο τροχιών του σταθμού και της 1ης Διασταύρωσης καθώς και η επίχωση επιφάνειας στην 1η Διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση