Οκτώβριος 2019

Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής απολήξεων φρεάτων και εφαρμογή χρωματισμών σε αυτά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γρανιτών στην αποβάθρα και κατασκευής μεταλλικών στοιχείων, στον περιβάλλοντα χώρο.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης χώρων κοινού με πλάκες γρανίτη και τοίχων με ινοτσιμεντοσανίδες.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης και αποκατάστασης στην επιφάνεια.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών στοιχείων και βαφών περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης γρανιτών στην αποβάθρα.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης και ρύθμισης εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων στον σταθμό. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων και εφαρμογής χρωματισμών στον σταθμό. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων, κατασκευής μεταλλικών στοιχείων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην 1η Διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση