Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ - Δεκέμβριος 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η κατασκευή του τροχιοδρόμου έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς επίσης έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι σχετικές δοκιμές λειτουργίας.

Η παράδοση της επέκτασης του Τραμ προς Πειραιά σε εμπορική λειτουργία και χρήση από το κοινό έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση