Φεβρουάριος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπές εργασίες δαπεδοστρώσεων καθώς και εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής και δυτικής εισόδου.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2, από τον σταθμό «Καλαμαριά» έως τη θέση «Διασταύρωση Νομαρχίας», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών, από τη θέση 2+800 έως τον Επίσταθμο.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση