ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η Αττικό Μετρό απαντά σε ερωτήματα του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα

Η Αττικό Μετρό Α.Ε., απαντά στο Δελτίο Τύπου της 24/5/11 του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, επανερχόμενη στα όσα αναλυτικά εξήγησε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης την 23ητρέχοντος , ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χρήστος Τσίτουρας.

Όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση της Αττικό Μετρό, το έργο είχε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις καθώς στην 4ετία που είχε μεσολαβήσει από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία, δηλαδή στο 60% του συμβατικού χρόνου κατασκευής του βασικού άξονα, είχε εκτελεστεί μόλις το 11% του αντικειμένου.

Οι καθυστερήσεις οφείλονταν στο ότι είχε επιλεγεί η κατασκευή του Μετρό με τη μέθοδο της μελέτης – κατασκευής , οπότε το έργο ήταν μελετητικά ανώριμο. Επίσης, στο ότι είχαν υποτιμηθεί οι αρχαιότητες που θα συναντούσε το έργο στο κέντρο της πόλης, ενώ είχε σχεδιαστεί η χάραξη εντός των ορίων του κεντρικού Δήμου, κάτι ανήκουστο για τη διεθνή πρακτική, αφού τα Μετρό είναι υποδομές υψηλού κόστους που κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση πολεοδομικών συγκροτημάτων και όχι ενός και μόνο δήμου.

Η παρούσα διοίκηση, με τη στήριξη του Υπουργείου ΥΠΥΜΕΔΙ , πέτυχε την ανάταξη του έργου , το οποίο κινδύνευε , στην πράξη και λόγω των πολλών εμποδίων που συναντούσε, να ακυρωθεί.

Η Αττικό Μετρό, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, έχει την υποχρέωση να επανεξετάσει τμήμα της χάραξης της βασικής γραμμής, από τον σταθμό ‘Πατρίκιος’ μέχρι τη Νέα Ελβετία. Εάν το έργο είχε σχεδιαστεί ορθολογικά εξ’ αρχής δεν θα υπήρχαν δυο αμαξοστάσια σε απόσταση 2 χλμ περίπου, αλλά ούτε δυο σταθμοί (‘Βούλγαρη’ και ‘Νομαρχία’) σε απόσταση 200 μ. περίπου.

Η διοίκηση της Αττικό Μετρό, διερευνά τις δυνατότητες τροποποίησης του ανωτέρω τμήματος, έχει ήδη ενημερώσει όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους και δεν θα λάβει καμία απόφαση σχετικά με την υφιστάμενη χάραξη, χωρίς να έχει υπάρξει έλεγχος και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή χωρίς να έχει τηρηθεί η σχετική νομοθεσία. Σε ουδεμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύσει η εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Αντιθέτως, η Αττικό Μετρό, εξοικονομεί πόρους για την ανάπτυξη του δικτύου Μετρό Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Με την υπό εξέταση τροποποίηση εξοικονομούνται περί τα 250 εκ. ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν για τη συμπληρωματική γραμμή «Πανεπιστήμιο – Τούμπα – Χαριλάου – Tερματικός Πυλαίας». Διευκρινίζεται ότι με τις τροποποιήσεις αυτές δεν καταργείται κανένας σταθμός. Ο σταθμός ‘Βούλγαρη’ μετατοπίζεται κατά τι στην επέκταση προς Καλαμαριά και ο σταθμός ‘Ν. Ελβετία’ χωροθετείται σε καταλληλότερη περιοχή, όπως άλλωστε είχε ζητήσει με έγγραφο του από το 2009, ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά την Επέκταση προς Καλαμαριά, επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για το συγκεκριμένο τμήμα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο 2009, δηλαδή πριν αναλάβει η παρούσα διοίκηση της Εταιρείας , ενώ περιλαμβάνονταν στο σχεδιασμό του δικτύου από την ηγεσία του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τέλος, όσον αφορά τα όσα αναφέρονται σε επιστολή του αναδόχου, επισημαίνουμε ότι ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας , δεν εκπροσωπεί την Αττικό Μετρό Α. Ε. αλλά τον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος ελέγχεται και παρακολουθείται από την Εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου.

Το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζει τις αναμενόμενες δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μεγάλο έργο, αλλά και ακόμη περισσότερες, λόγω των πολλών αρχαιοτήτων στο υπέδαφος της πόλης όπως και των ατελειών του αρχικού σχεδιασμού.

Για ενημέρωση της κοινής γνώμης, επαναλαμβάνονται τα εξής :

Στο σταθμό ‘Σιντριβάνι’ βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα, η οποία θα συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι την ολοκλήρωση της.

Στο σταθμό ‘Παπάφειο’, τα προβλήματα ανέκυψαν στις αρχές του 2008, όταν η διοίκηση του Ιδρύματος ανακάλεσε τη συμφωνία της με την Αττικό Μετρό για την παραχώρηση χώρου για την κατασκευή του σταθμού . Εκτιμάται, ότι μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση της Εταιρείας, θα επιλυθεί στο επόμενο διάστημα το θέμα που τόσα χρόνια ταλαιπώρησε το έργο. Όμως αυτό κόστισε σε χρόνο αλλά και σε πόρους .

Στο ‘Πανεπιστήμιο’ συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του σταθμού, των προσβάσεων και των φρεατίων εξαερισμού.

Στη ‘Φλέμιγκ’ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες εκσκαφής του σταθμού, γεγονός που είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στην επίσκεψη τους στο έργο την 23η Μαΐου.

Στην ‘Ανάληψη’, ο σταθμός χωροθετήθηκε στα όρια των κτιρίων, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη των μπαλκονιών, με συνέπεια να καταστεί ανεφάρμοστος ο σχεδιασμός και να απαιτηθεί μείωση του πλάτους του σταθμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής προκάλεσαν σύνθετα τεχνικά προβλήματα, τα οποία βαίνουν προς επίλυση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του σταθμού.

Τέλος, η εκσκαφή του σταθμού ‘Ευκλείδης’ έχει ολοκληρωθεί, όπως διαπίστωσαν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που τον επισκέφθηκαν. Όσον αφορά το θέμα των απαλλοτριώσεων , ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, είναι απόρροια της μεθόδου δημοπράτησης του έργου.

Καταλήγοντας, η Αττικό Μετρό τονίζει ότι επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης του έργου απεικονίζεται στα μεγέθη των πιστοποιήσεων, οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2011 ξεπέρασαν τα 20 εκ ευρώ.

AM_Press_25.05.2011_LG

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση