ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Yπόμνημα των Παραγωγικών Τάξεων της Θεσσαλονίκης

Στην υποβολή Υπομνήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς, όπως και Εταιρείες Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με σκοπό την εξασφάλιση υποστήριξης των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατέληξαν οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών και των λοιπών παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονίκης , στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας τους με την Αττικό Μετρό Α.Ε. / Μετρό Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω πρωτοβουλία τονίζεται ότι υποστηρίχθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το σχετικό Υπόμνημα, υπογράφουν οι εκπρόσωποι οκτώ φορέων , προκειμένου να υπάρξουν ειδικές ενισχυτικές πρόνοιες, ανάλογα με τη ζώνη επιρροής στην οποία βρίσκονται οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητα πέριξ των εργοταξίων του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η καταγραφή των επιχειρήσεων και καταστημάτων όπως και ο ορισμός των ζωνών επιρροής, έγινε με ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, των Επιμελητηρίων, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού, της πόλης , όπως και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων ν. Θεσσαλονίκης.

Το Υπόμνημα υπογράφουν οι φορείς :

 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς:

 1. Yπουργείο Οικονομικών :
  Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος
  Αναπλ. Υπουργοί Παντελής Οικονόμου και Φίλιππος Σαχινίδης
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας:
  Yπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
  Αναπλ. Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Σωκράτης Ξυνίδης
 3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
  Υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου
  Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης
 4. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων:
  Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης
  Υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης
 5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
  Υπουργός Γεώργιος Κουτρουμάνης
 6. Δήμος Θεσσαλονίκης:
  Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπουλος
 7. Ο.Α.Ε.Ε.:            Διοικητής Γεράσιμος Βουδούρης
 8. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ:      Διοικητής Ροβέρτος Σπυρόπουλος
 9. Ο.Α.Ε.Δ.:           Διοικητής Ηλίας Κικίλιας
 10. ΔΕΗ Α.Ε.:          Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αρθούρος Ζερβός
 11. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:
  Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καμάκας
  Δ/νων Σύμβουλος Νικόλαος Παπαδάκης
 12. Αττικό Μετρό Α.Ε.:      Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Χρήστος Τσίτουρας

 

 

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2011

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα κοινή επιστολή μας, ως εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, του εμπορικού κόσμου και των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της πόλης, υποβάλλουμε υπόμνημα με αιτήματα για υποστηρικτικά μέτρα και δράσεις, τα οποία εάν εγκριθούν θα βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των πρόσθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες από το 2007, των οποίων η έδρα και η παραγωγική δραστηριότητα βρίσκεται πέριξ των περιοχών που κατασκευάζονται οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης .

Το υπόμνημα αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της ουσιαστικής και συστηματικής συνεργασίας των παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονίκης με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ και την Αττικό Μετρό Α.Ε./Μετρό Θεσσαλονίκης να ενισχυθούν, κατά το δυνατόν, οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υφίστανται, αναπόφευκτα λόγω του μεγέθους και της συνθετότητας του έργου, δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία τους από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό.

Στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που συνυπογράψαμε με την Αττικό Μετρό Α.Ε., περιλαμβάνεται και η καταγραφή των επιχειρήσεων – εμπορικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών – και των επαγγελματιών, που έχουν επηρεαστεί και επηρεάζονται από την εκτέλεση των έργων του Μετρό .

Την καταγραφή ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τα Επιμελητήρια Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων N. Θεσσαλονίκης. Οι καταγραφείσες επιχειρήσεις, καταστήματα και επαγγελματικές έδρες κατανέμονται σε τρεις Ζώνες (Α, Β και Γ) ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται και την έκταση των συνεπειών που υφίστανται. Στη Ζώνη Α, είναι τα καταστήματα που βρίσκονται πίσω από τις περιφράξεις των εργοταξίων. Στη Ζώνη Β τα καταστήματα που βρίσκονται στον κύριο άξονα εκτέλεσης των εργασιών, ένθεν και ένθεν των περιοχών των εργοταξίων και στις προς αυτόν καθέτους οδούς. Στη Ζώνη Γ, οι παράλληλοι οδοί εκατέρωθεν του άξονα.

Η καταγραφή περιλαμβάνει επίσης, στις ανωτέρω ζώνες, τις επαγγελματικές στέγες που βρίσκονται στους ορόφους των χαρακτηρισμένων κτιρίων και ειδικότερα, καταστήματα πώλησης ειδών προς το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό , βιοτεχνίες, επιχειρήσεις εμπορικές και επαγγελματίες που έχουν σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών.

Έχοντας ολοκληρώσει την ανωτέρω καταγραφή (τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται), υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα, έτσι ώστε να υποστηριχθούν όσοι επηρεάζονται κατά το διάστημα που συνεχίζονται τα έργα του Μετρό στις περιοχές που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα, να καταστεί δυνατή η διατήρηση το δυνατόν περισσοτέρων θέσεων εργασίας, σε μία πόλη που τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Τα υποβαλλόμενα ανά φορέα και περιεχόμενο Αιτήματα:

ΙΚΑ:

 •  Για τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ, πέραν των προβλεπομένων από το άρθρο 48 του ν.3943/2011 και το άρθρο 57 του ν.3863/2010, ζητούμε:
 • Ρύθμιση ανάλογη με εκείνη που ίσχυσε για τους πυροπλήκτους της Ηλείας (IKA 109/Αρ. Πρ.: Ε33/352/3.10.2007), προσαρμοσμένη χρονικά στη διάρκεια που οι εν λόγω επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, επηρεάζονται.

OAEE– Ασφαλιστικές Εισφορές:

Αιτούμεθα ρυθμίσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από τους νόμους 3863 & 3943. Πιο συγκεκριμένα:

 • Παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έως την περάτωση του έργου, χωρίς επιβαρύνσεις.
 • Δυνατότητα μεταπήδησης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κλίμακα , για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και, παροχή ευχέρειας στον ασφαλισμένο, να επανέλθει στην κλάση που κατείχε, όταν το επιθυμήσει, χωρίς λοιπές επιπλέον επιβαρύνσεις.
 • Καμία αύξηση εισφορών καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

ΦΠΑ:

Ρυθμίσεις ΦΠΑ βάσει του νόμου που αφορά τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

ΟΑΕΔ:

 •  Επέκταση των προνοιών των προγραμμάτων του Οργανισμού, είτε αυτά αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας , είτε τη δημιουργία νέων θέσεων.
 • Χρονική επιμήκυνση των προγραμμάτων όσο διαρκούν τα προβλήματα σε συνδυασμό με τα έργα του Μετρό.
 • Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στο 100% .
 • Απαλλαγή από τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις (π.χ. σε ό,τι αφορά τη διατήρηση προσωπικού).

Τοπική Αυτοδιοίκηση:

 • Μηδενισμό δημοτικών τελών στη Ζώνη Α και μείωση δημοτικών τελών κατά 50% στις άλλες δύο Ζώνες, μέχρι την περάτωση του έργου.
 • Η καταγραφή των επιχειρήσεων να γίνει με την ελάχιστη γραφειοκρατία, με την υποβολή απλής αίτησης και την κατάθεση του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων:

 •  Ειδικά εγγυοδοτικά χαμηλότοκα δάνεια, έως 100.000 ευρώ, μέσω ΕΤΕΑΝ, με έναρξη αποπληρωμής από την περάτωση του έργου, εξοφλούμενα σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Το μειωμένο επιτόκιο να ισχύει έως την περαίωση του έργου.
 • Ένταξη των εν λόγω επιχειρήσεων στο “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” (εξαγγελία του ΥΠΑΝ) , με επιδοτήσεις 10.000 ευρώ για την κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

ΔΕΗ, ΕΥΑΘ:

Διακανονισμός των οφειλών και εξόφλησή τους με δόσεις.


Αττικό Μετρό/Μετρό Θεσσαλονίκης:

 •  Μόνιμη φύλαξη και φωτισμός στα εργοτάξια, όπου υπάρχουν περιφράξεις με λαμαρίνες.
 • Βελτίωση της αισθητικής των εργοταξίων.
 • Επίσπευση εργασιών Αρχαιολογικής Υπηρεσίας/Χρονοδιαγράμματα.

 

Συνημμένα : Καταγραφή Ζωνών Α, Β, Γ

Με τιμή,

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

 

ΖΩΝΗ Α΄

Α/Α

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ

Μονοί Αριθμοί

Ζυγοί Αριθμοί

1

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

39-43

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

2

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

51-53

ΑΝΑΛΗΨΗ

3

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

59

ΑΝΑΛΗΨΗ

4

ΒΑΜΒΑΚΑ

1

6

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

5

ΒΑΜΒΑΚΑ

5

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6

ΒΑΡΟΝΟΥ ΧΙΡΣ

1

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

7

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

39-43

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8

ΔΕΛΦΩΝ

47-55

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

9

ΔΕΛΦΩΝ

59

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

10

ΔΕΛΦΩΝ

101-117

ΑΝΑΛΗΨΗ

11

ΔΕΛΦΩΝ

121

ΑΝΑΛΗΨΗ

12

ΔΡΟΣΙΝΗ

3

6-10

ΑΝΑΛΗΨΗ

13

ΔΡΟΣΙΝΗ

7-19

ΑΝΑΛΗΨΗ

14

ΕΓΝΑΤΙΑ

49-59

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

15

ΕΓΝΑΤΙΑ

67-71

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

16

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

1-5

10

ΑΝΑΛΗΨΗ

17

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

2

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

18

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

19

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

20

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

21

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

2-18

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22

ΟΔΥΣΣΕΩΣ

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23

ΟΔΥΣΣΕΩΣ

12

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

1-13

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

25

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

30

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

32

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27

ΣΤΟΑ

53

6

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

28

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

21-25

26-34

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

29

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

29-31

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

 

ΖΩΝΗ Β΄

 

Α/Α

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ

Μονοί Αριθμοί

Ζυγοί Αριθμοί

1

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

33-37

38-54

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

2

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

45-51

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

3

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

45-47

36-38

ΑΝΑΛΗΨΗ

4

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

57

42-46

ΑΝΑΛΗΨΗ

5

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

45

46-52

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6

ΔΕΛΦΩΝ

45

44-60

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

7

ΔΕΛΦΩΝ

110-114

ΑΝΑΛΗΨΗ

8

ΔΕΛΦΩΝ

118-126

ΑΝΑΛΗΨΗ

9

ΕΓΝΑΤΙΑ

50-68

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

10

ΕΓΝΑΤΙΑ

61-65

90-102

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

11

ΕΝΩΤΙΚΩΝ

9

10

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12

ΕΝΩΤΙΚΩΝ

12

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13

ΙΩΑΝ ΨΥΧΑΡΗ

4-10

ΑΝΑΛΗΨΗ

14

ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

21-23

34

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

15

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

5-49

24

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17

ΤΑΝΤΑΛΟΥ

17

20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18

ΤΑΝΤΑΛΟΥ

23-29

24

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19

ΤΑΝΤΑΛΟΥ

30

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20

ΤΑΝΤΑΛΟΥ

32

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

15-17

20

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

22

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ

29

36

ΑΝΑΛΗΨΗ

23

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ

35-37

ΑΝΑΛΗΨΗ


ΖΩΝΗ Γ΄

 

Α/Α

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ

Μονοί Αριθμοί

Ζυγοί Αριθμοί

1

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

56-62

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

2

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

1-3

2-24

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

7-27

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4

ΓΥΘΕΙΟΥ

1

4-6

ΑΝΑΛΗΨΗ

5

ΓΥΘΕΙΟΥ

7

ΑΝΑΛΗΨΗ

6

ΔΡΑΓΟΥΜΗ

37-41

28-30

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

7

ΔΡΑΓΟΥΜΗ

45

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

31-35

22-30

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

9

ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

1-17

2-14

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

10

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

1-13

4

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

11

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

8-12

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

12

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

11

6-8

ΑΝΑΛΗΨΗ

13

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

1-7

4-10

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

14

ΜΥΚΗΝΩΝ

29

24

ΑΝΑΛΗΨΗ

15

ΜΥΚΗΝΩΝ

37

ΑΝΑΛΗΨΗ

16

ΣΟΛΩΜΟΥ

3-19

2-26

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

17

ΣΤΑΜ ΨΑΛΤΟΥ

25-27

26-32

ΑΝΑΛΗΨΗ

18

ΣΤΑΜ ΨΑΛΤΟΥ

31

ΑΝΑΛΗΨΗ

19

ΧΑΛΚΕΩΝ

11-15

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση