ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – Πιστοποίηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σταθμό Μετρό του Συντάγματος η εκδήλωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την πιστοποίηση της εταιρείας στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε στην υλοποίηση του έργου και των στόχων της.

Με την πιστοποίηση από τον Οργανισμό TUV AUSTRIA HELLAS αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα και η διαχειριστική επάρκεια της εταιρείας «στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο των δικτύων έργων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον (εκτός του δικτύου ΟΣΕ), στην υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων και στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε Ελλάδα και εξωτερικό».

Κατά την εκδήλωση τονίστηκε η αναγκαιότητα πιστοποίησης της εταιρείας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αλλαγή του Καταστατικού της και την ανάληψη αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση πέραν των έργων Μετρό και Τραμ, αστικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων της, καθώς και για την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε τρίτους, έναντι αμοιβής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την αλλαγή του Καταστατικού και την πιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται ένας στρατηγικός στόχος για την εταιρεία που της επιτρέπει να έχει εξωστρέφεια στις δραστηριότητές της και να κινηθεί πλέον με δυναμικό τρόπο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την ανάληψη εργασιών και για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποκομίζοντας έτσι και έσοδα για την εταιρεία.

Την εκδήλωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τίμησε με την παρουσία της η πρέσβειρα της Αυστρίας κα. Melitta Schubert.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση