ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η Αττικό Μετρό απαντά σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου

H Αττικό Μετρό Α.Ε., σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο υποχρεούται να απαντήσει για την πλήρη και σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Όπως είναι γνωστό, το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης δημοπρατήθηκε με προμελέτη, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Στις περιπτώσεις αυτές, έργα υπόγεια και πολυσύνθετα, όπως είναι η δημιουργία εξ αρχής ενός συστήματος Μετρό σε πυκνοδομημένη αστική περιοχή, έχουν μεγάλη περίοδο ωρίμανσης των μελετών και αντιμετώπισης των τεχνικών και άλλων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη του έργου. Αρκετές είναι οι τροποποιήσεις στις θέσεις και στη μέθοδο κατασκευής των σταθμών που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εξέλιξη του έργου και μετά την εκπόνηση των οριστικών μελετών.

Σήμερα τα ΤΒΜ, (‘μετροπόντικες’), βρίσκονται μέσα στο χώρο του σταθμού ‘Ανάληψη’ επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή του σταθμού προκειμένου να προχωρήσουν περαιτέρω σύμφωνα με τη συμβατική λύση. Η μεταφορά των ΤΒΜ σε άλλο χώρο, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Τύπου, δεν προβλέπεται στη σύμβαση. Επίσης ουδέποτε τέθηκε στην Αττικό Μετρό Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των ΤΒΜ, σε χώρο στο Καλοχώρι.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η διάνοιξη των σηράγγων με τα ΤΒΜ είναι μια από τις πολλές δραστηριότητες κατασκευής, η οποία όμως δεν είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση του έργου. Η ‘κρίσιμη’ δραστηριότητα ήταν και εξακολουθεί να παραμένει η αρχαιολογική ανασκαφή, κυρίως στο σταθμό “Aγ.Σοφία”.

Η Ανάδοχος Κ/ξία τις τελευταίες εβδομάδες έχει μειώσει σημαντικά τις κατασκευαστικές της δραστηριότητες, παρόλο που υπάρχουν πολλά μέτωπα εργασίας που επιτρέπουν μεγάλη ανάπτυξη των εργασιών και αντίστοιχα της απορρόφησης των εξασφαλισμένων κονδυλίων του έργου, με την αιτιολογία της χρηματοδοτικής δυσκολίας από πλευράς της. Σημειωτέον δε ότι η Αττικό Μετρό πλήρωνε και πληρώνει εντός του συμβατικού χρόνου τους λογαριασμούς του έργου και δεν όφειλε ούτε οφείλει χρήματα για εκτελεσμένες εργασίες. Παράλληλα, προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. και η διεύθυνση του Μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας ότι είναι δυνατό στο πλαίσιο της σύμβασης και της νομοθεσίας, ακολουθώντας αταλάντευτα πολιτική διαφάνειας, επιθυμεί να κάνει κοινωνούς τους φορείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του σύνθετου έργου του Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως ήδη γίνεται με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, σε υλοποίηση του σχετικού μνημονίου κοινωνικής εταιρικής σχέσης που έχουμε συνυπογράψει.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση