ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – Ο ρόλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Re-think Athens

Με αφορμή την πρόσφατη ολοκλήρωση του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το έργο της Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης του Κέντρου της Αθήνας με ‘Aξονα την Πανεπιστημίου και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης (ΚΙΑΣΩ) στις 27.02.2013, θα θέλαμε συμπληρωματικά να ενημερώσουμε για την πορεία του έργου και το ρόλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (AM) στη διαδικασία υλοποίησής του.

Πέραν του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου με μέριμνα, επιμέλεια και χρηματοδότηση από το ΚΙΑΣΩ, έχει προχωρήσει αντίστοιχα από το Ίδρυμα η ανάθεση και μιας σειράς αναγκαίων και συμπληρωματικών μελετών που αφορούν στην επέκταση του Τραμ από το Σύνταγμα μέχρι την πλατεία Αιγύπτου και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν λόγω των έργων ανάπλασης.

Οι μελέτες αυτές θα πραγματοποιηθούν με προδιαγραφές που έχει συντάξει η ΑΜ, η οποία θα επιβλέψει και θα παρακολουθεί το σύνολο των μελετών που ανατίθενται από το Ίδρυμα Ωνάση, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση των μελετών, το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, προβλέπεται να ξεκινήσει από την ΑΜ η δημοπράτηση κατασκευής του συνολικού έργου (αναπλάσεις, επέκταση του Τραμ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Υπενθυμίζεται ότι, με σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, η ΑΜ έχει αναλάβει την αρμοδιότητα υλοποίησης των έργων Τραμ στην Ελλάδα, καθώς και την αρμοδιότητα να πραγματοποιεί έργα αναπλάσεων, πεζοδρομήσεων, κ.α. στην ευρύτερη περιοχή των έργων της (Μετρό ή Τραμ).

Η ΑΜ εργάζεται συστηματικά και αποτελεσματικά με το Ίδρυμα για την υλοποίηση του έργου αυτού, ιδιαίτερα μετά την από 04.05.2012 υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ), της ΑΜ και του Ιδρύματος για τη δωρεά των προαναφερθέντων μελετών, που αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τέλος, σημειώνεται ότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται από την ΑΜ η κυκλοφοριακή- συγκοινωνιακή μελέτη που αφορά στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα προκληθούν στα δεδομένα κυκλοφορίας του κέντρου της Αθήνας, λόγω των έργων του Προγράμματος, όπως και στην επεξεργασία των διαχειριστικών μέτρων που απαιτούνται, καθώς τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι προαπαιτούμενα στην εργασία όλων των υπολοίπων μελετών. Από τα αποτελέσματα της μελέτης τεκμηριώνονται και ποσοτικοποιούνται βασικοί στόχοι του Προγράμματος που αφορούν π.χ. στην αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων από το κέντρο της Αθήνας, κ.α.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up