ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Συμμετοχή της ΑΜ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα μετέχει σήμερα στη συνεδρίαση, με θέμα τα αρχαιολογικά ευρήματα στο σταθμό «Βενιζέλου», με επταμελή ομάδα στελεχών και συμβούλων, η οποία αποτελείται από τους:

  1. Δρ. Γιώργο Κωνσταντινίδη, Διευθυντή Μετρό Θεσσαλονίκης
  2. Γιάννη Καρακίτσιο, Αναπληρωτή Διευθυντή Μετρό Θεσσαλονίκης
  3. Δρ. Γιώργο Λεουτσάκο, Διευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
  4. Αντώνη Παπαμακάριο, Αναπληρωτή Διευθυντή Μελετών, Συντονιστή Μελετών Πολιτικού Μηχανικού του Μετρό Θεσσαλονίκης
  5. Φωτεινή Καντζαβέλου, Αρχιτέκτων
  6. Bertrant Kribs, Μηχανικό Ηλεκτρομηχανολογικών και Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Σύμβουλο – SYSTRA
  7. Γιάννη Βακαλόπουλο, Επιβλέποντα Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Η ομάδα θα αναπτύξει τις θέσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα συνεισφέρει επιστημονικά σε οποιαδήποτε τεκμηριωμένη άποψη προταθεί.

AM_Press_04.03.2013_LG

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up