ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ

Επέκταση Μετρό Αθήνας προς τον Πειραιά

Όπως είχε προαναγγελθεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) ολοκλήρωσε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν και έτσι πραγματοποιήθηκε η εκταμίευση της δανειακής σύμβασης για την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά ποσού €250.000.000.

Η εν λόγω δανειακή σύμβαση είναι 30ετούς διάρκειας και προβλέπει 7ετή περίοδο χάριτος. Το ποσό που εκταμιεύεται, αποτελεί την α΄ δόση από το σύνολο της εγκεκριμένης από την ΕΤΕπ πίστωσης για το έργο, συνολικού ύψους €450.000.000.

Τους επόμενους μήνες και ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, η ΑΜ θα προγραμματίσει και την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης, ύψους €200.000.000 βάσει τη νέας δανειακή σύμβαση που υπεγράφη με την ΕΤΕπ τον Φεβρουάριο του 2013.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2012 είχε πραγματοποιηθεί και

η εκταμίευση €250.000.000 για την χρηματοδότηση του Έργου Μετρό Θεσσαλονίκης.

Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Όπως είχε επίσης προαναγγελθεί, τον Μάρτιο 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αφού εξέτασε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και στοιχεία (due diligence) που ζήτησε και έλαβε από την ΑΜ, ενέκρινε το σχετικό αίτημα της ΑΜ για την παροχή πίστωσης ύψους € 400.000.000 για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Η σύμβαση για την ανάθεση του έργου υπεγράφη και στη συνέχεια και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, η ΑΜ θα προχωρήσει στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και στη σύναψη δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ και εκταμίευσης των αναγκαίων κονδυλίων.

Με αφορμή τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Χρήστος Τσίτουρας, δήλωσε:

«Η πραγματοποίηση των ανωτέρω, όπως ακριβώς είχαν προγραμματισθεί και προαναγγελθεί, καταδεικνύει αφενός την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απέναντι στο έργο και την τεχνογνωσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε και αφετέρου την έμπρακτη υποστήριξη της προς την ελληνική οικονομία, καθώς σημαντικά χρηματικά ποσά εκταμιεύονται στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ενισχύοντας και την αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση