ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Δόθηκε στην κυκλοφορία ένα ρέυμα της οδού Δελφών

Στο σταθμό Ανάληψη και στη διασταύρωση τροχιογραμμών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του περιμετρικού κελύφους του σταθμού με διαφραγματικούς τοίχους, καθώς και η κατασκευή της πλάκας οροφής.

Στην περιοχή το έδαφος παρουσιάζει πτωχά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ τα κτίρια βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σταθμό. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, για να εξασφαλίσει πρόσθετη ασφάλεια στα κτίρια, κατασκεύασε ειδικά έργα σταθεροποίησης με υπόγεια αντηρίδα jet grouting, τα οποία εκτελέστηκαν από εξειδικευμένη εταιρία.

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες προχώρησε και η εκσκαφή του επιπέδου μείον ένα του σταθμού Ανάληψη και της διασταύρωσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εκτέλεση των οποίων απαιτούσε τον πλήρη αποκλεισμό της οδού Δελφών στα οχήματα, δίνεται στην κυκλοφορία το ένα ρεύμα, προς τα ανατολικά. Με την πρόοδο των εργασιών θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και στο άλλο ρεύμα.

‘Aλλωστε για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο ανατολικό τμήμα της πόλης έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη, για την υλοποίηση της οποίας εκκρεμούν οι αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up