ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Εργασίες κατασκευής Μετρό Θεσσαλονίκης

Υπάρχει εύλογη ανησυχία στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την πορεία των εργασιών του Μετρό. Αφορμή δόθηκε από την Ειδική Δήλωση Διακοπής των έργων από την Ανάδοχο κοινοπραξία. Η δήλωση αυτή απερρίφθη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ η οποία κάλεσε την ανάδοχο να συνεχίσει ως οφείλει τις εργασίες κατασκευής του έργου. Στη συνέχεια παραθέτουμε απαντήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επί των θεμάτων που έχουν αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο για το μετρό.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι θέσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επί των ζητημάτων που έθεσε η Ανάδοχος Κ/Ξ με την Ειδική Δήλωση Διακοπής των Έργων δόθηκαν νομοτύπως και εγκαίρως. Σύμφωνα με αυτές η ΑΜ απέρριψε την Ειδική Δήλωση ως αβάσιμη, μη νόμιμη, καταχρηστική και απαράδεκτη αιτιολογώντας πλήρως μία προς μία όλες τις αιτιάσεις της Αναδόχου Κ/Ξ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – Βασική Αιτία Καθυστερήσεων

Βασική αιτία των μεγάλων καθυστερήσεων του Έργου είναι οι αρχαιολογικές ανασκαφές όπως αυτές ζητούνται από τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και όπως η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. Έως σήμερα, 8 χρόνια μετά την έναρξη των ανασκαφών, έχουν δαπανηθεί 82 εκατ. € από τα περίπου 90 εκατ. € που έχουν εγκριθεί για αρχαιολογικές έρευνες. Πρόσφατη δε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού μετά από αίτημα των 2 αρμόδιων αρχαιολογικών εφοριών και γνωμοδότηση του ΚΑΣ, απαιτεί πρόσθετα 42,8 εκατ. € ώστε να ολοκληρωθεί το αρχαιολογικό έργο και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι εργασίες κατασκευής στους Σταθμούς και τις προσβάσεις τους.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θεωρεί ότι κάθε σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα είναι κεφάλαιο και πλούτος της πόλης που όλοι οι παράγοντες έχουν ευθύνη να εκτιμήσουν, να αναδείξουν και να διαφυλάξουν.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι αρχαιολογικές εργασίες επιβάλλονται από τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων που είναι οι κατά τον νόμο υπεύθυνες και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εκτέλεσης αυτών των εργασιών. Στο υπογραφέν δε Μνημόνιο μεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και Υπουργείου Πολιτισμού δεσμεύονται οι αρχαιολογικές Υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αρχαιολογική ανασκαφή να μην υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε τμήματος και σε κάθε περίπτωση τους 20 μήνες.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Η ΑΜ έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση του Έργου. Έχει καταβάλει στον Ανάδοχο έως και το τελευταίο Ευρώ για κάθε εργασία που αυτός έχει εκτελέσει, οι δε πληρωμές γίνονται στο συντομότερο δυνατό διάστημα και πάντα νωρίτερα από την απώτερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.
Δεν υπάρχει ουδεμία υπέρβαση από το συμβατικό τίμημα του Έργου το οποίο ανέρχεται σε περίπου 885 € και από το αντίστοιχο της συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 41,8 εκατ. € που αφορά τις εκτεταμένες πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΠΑΦΗ»

Ο χώρος για την κατασκευή του Σταθμού «Παπάφη» δόθηκε τελικά από το Παπάφειο Ίδρυμα 6 περίπου χρόνια μετά την έναρξη του Έργου. Ωστόσο, η ΑΜ έδειξε από την αρχή του Έργου το πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνική της ευθύνη κατασκευάζοντας ένα ολοκαίνουργιο σχολείο για τη στέγαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που εστεγάζοντο σε «παραπήγματα» στον προαύλιο χώρο του Παπαφείου. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έδωσε εντολή στον Ανάδοχο να τροποποιήσει την μέθοδο κατασκευής του σταθμού «Παπάφη» για να περιορίσει την όποια ζημιά και καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Η Ανάδοχος Κ/Ξ στον 3ο χρόνο (!) του Έργου ζήτησε αλλαγή της θέσης του σταθμού Βούλγαρη (κατά 62μ ανατολικότερα) και ως αποτέλεσμα «τίναξε στον αέρα» όλες τις αρχικές απαλλοτριώσεις, απαιτώντας νέες οι οποίες ξεκίνησαν εκ του μηδενός και στην συνέχεια η αλλαγή της νομοθεσίας για τις απαλλοτριώσεις αλλά και οι πολλαπλές αναβολές των δικαστηρίων που ορίζουν τις τιμές αποζημίωσης έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να μην έχουν αυτές συντελεσθεί.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄80

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του Έργου δηλαδή την χάραξη και τις θέσεις των σταθμών, αυτά αποτελούνδιαχρονική επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί για καθαρά κατασκευαστικούς λόγους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στη διάρκεια του Έργου η επικεφαλής εταιρία της Αναδόχου Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ έχει αλλάξει ιδιοκτήτες 2 φορέςκαταλήγοντας τελικά σε δανείστριες τράπεζες καθώς είχε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων που περιλάμβαναν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών, του προσωπικού κλπ, και συνεπώς στην μη υλοποίηση των έργων στις διαθέσιμες και ελεύθερες προβλημάτων περιοχές.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ έχει μέχρι σήμερα τηρήσει κατά γράμμα την νομιμότητα – όπως έχει αποδειχθεί από τους πολλαπλούς διαχειριστικούς ελέγχους – έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του Έργου και έχει αποδείξει έμπρακτα με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα διαχείρισης έργων Μετρό έτσι ώστε αυτά να είναι της πλήρους αποδοχής και καταξίωσης όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αισθητική τους.

Η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ είναι έργο πολύπλοκο. Έργο που απαιτεί συνεννόηση και συνεργασία. Δεν το κάνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ μόνη. Θα το κάνουν μαζί, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ο Δήμος, ο Ανάδοχος, εάν συνεργασθούν και αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες του, ακόμη και εάν διαφωνούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες καθυστερήσεις που εμποδίζουν την πρόοδο του Έργου. Δεν έχει νόημα να τις απαριθμήσουμε. Χρειάζεται να τις λύσουμε.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και πάντα εντός των ορίων της νομιμότητας για την ενωρίτερη κατά το δυνατόν αποπεράτωση του Έργου και την παράδοσή του για χρήση από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ΕΔΩ την απάντηση της ΑΜ προς την κοινοπραξία σε μορφή .pdf (5,36 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up