ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (299 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (125 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (239 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (3.31 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (908 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (764 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (778 KB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up