ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1160(α)/20.04.2012 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ως Προϊσταμένης Αρχής, αποφασίσθηκε η ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΒΥΡΩΝΑΣ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» RFP-217/11, που είχε δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», και η επαναπροκήρυξη αυτού με τροποποίηση των αρχικών όρων του και συγκεκριμένα με κατάργηση των ερευνών στην περιοχή του Αμαξοστασίου Άλσους Βεϊκου και με προσθήκη ερευνών στην περιοχή της συνδετήριας σήραγγας του τμήματος «Άλσος Βεϊκου – Ευαγγελισμός» (Τμήμα Α) της Γραμμής 4 με υφιστάμενο δίκτυο των Γραμμών 2 και 3.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση