ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ” RFP-207/10, που είχε δημοσιευτεί στις εφημερίδες “ΗΜΕΡΗΣΙΑ” και “CITY PRESS”, ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1099(α)/13.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ως Προϊσταμένης Αρχής, λόγω μη επαρκούς συναγωνισμού.

Αθήνα 6 Μαΐου 2011
Για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση