ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά-
Παράταση προθεσμίας για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί, για την «Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά» με αριθμό αναφοράς RPF-194/09 για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ S 90/12.05.2009 με κωδικό 2009/S 90-130201/12.05.2009 και στον ελληνικό τύπο («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 08.05.2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 08.05.2009, «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στις 08.05.2009, «ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» στις 08.05.2009, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις 08.05.2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» στις 10.05.2009, «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 08.05.2009, «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» στις 08.05.2009, «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στις 11.05.2009 και «ΚΕΝΤΡΙ» στις 09.05.2009), αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο IV.3.4) ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. Ως εκ τούτου, η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.4) τροποποιείται ως εξής :

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής :
από 22.06.2009 (15:00) τοπική ώρα
σε 10.07.2009 (15:00) τοπική ώρα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση