ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 – ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ”

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών)

Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Τμήματος της Επέκτασης της Γραμμής 3  του Μετρό της Αθήνας Τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσεται να κάνει χρήση της δυνατότητας της διάταξης του άρθρου 40 παράγραφος 3 περίπτωση ζ΄ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ για νέα παρόμοια έργα.

Κατεβάστε τη φόρμα της προκήρυξης σε μορφή pdf.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση