ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση των εργοταξιακών χώρων του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί διαγωνισμό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: SN-322

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση καλαίσθητων αφισών περιμετρικά των εργοταξιακών χώρων του Μετρό της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα Τεύχη του Διαγωνισμού.

2. Προϋπολογισμός : 70.000 Ευρώ (συν Φ.Π.Α.)

3. Τα τεύχη του Διαγωνισμού θα διατίθενται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν  να προμηθευτούν επιτόπου ή μέσω ταχυδρομείου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ως εξής:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα
Υπηρεσία Εφοδιασμού, υπόψη: Π.Ευαγγελόπουλος
Τηλ.:210-6792140

 4.   Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η   05/11/2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση του σημείου 3 παραπάνω.

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση