ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, στον Διαγωνισμό «RFP-183/08 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που διενεργεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ με κωδικούς 2008/S141-189611/23.07.2008 και 2008/S143-192246/25.07.2008 και στον ελληνικό Τύπο («ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 17.07.08, «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 17.07.08 και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στις 17.07.08) αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο IV.3.4) ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

Ως εκ τούτου η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.4 τροποποιείται ως εξής :

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής :

Από 19.09.2008 – 15:00 τοπική ώρα
Σε 06.10.2008 – 15:00 τοπική ώρα

και η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.3 τροποποιείται ως εξής :

IV.3.3) Όροι για την χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από το ΔΣΑ)

 Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα

 Μέχρι και έξι (6) ημέρες, πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Από 13.09.2008 (15:00) τοπική ώρα
Σε 30.09.2008  (15:00) τοπική ώρα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση