ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Διαγωνισμό «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ MΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (RFP-184/08) που διενεργεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ με κωδικό 2008/S91-123777/10.05.2008 και στον ελληνικό Τύπο («ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 10.05.2008, «ΚΕΡΔΟΣ» στις 10.05.2008 και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» στις 10.05.2008) αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο ΙV.3.4 ημερομηνίας λήξης της προσθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.
Ως εκ τούτου η δημοσιευθείσα προθεσμία το πεδίο IV.3.4. τροποποιείται ως εξής:

IV.3.4.) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Από 30.06.2008 – 15:00 τοπική ώρα
Σε 10.07.2008 – 15:00 τοπική ώρα

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση