ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι, στον Διαγωνισμό «RFP-180/08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που διενεργεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ με κωδικό 2008/S75-101572 (17.04.2008) και εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ξανά με κωδικό 2008/S78-106007 (22.04.2008), και στον ελληνικό Τύπο («ΕΘΝΟΣ» στις 11.04.2008, «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 11.04.2008 και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 11.04.2008) αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο IV.3.4) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

Ως εκ τούτου η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.4 τροποποιείται ως εξής:

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
από 17.06.2008 (15:00) τοπική ώρα σε 01.07.2008 (15:00) τοπική ώρα

και η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.3 τροποποιείται ως εξής:

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ)

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα

Μέχρι και έξι (6) μέρες, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
από 11.06.2008 (15:00) τοπική ώρα σε 25.06.2008 (15:00) τοπική ώρα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση