logo gr
logo en
Διαδικτυακή Πύλη - Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

iso

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών)

Το αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνει:

Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτηρίων (BACS) το οποίο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το σύστημα αερισμού σηράγγων, το σύστημα HVAC καθώς και τα κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα στους σταθμούς, φρέατα αερισμού και σήραγγες καθώς και τα αμαξοστάσια των υπό κατασκευή και υπό δημοπράτηση γραμμών και επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, (με εξαίρεση τους σταθμούς Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή της επέκτασης της γραμμής 3 από Εθνική Αμυνα έως Δουκίσσης Πλακεντίας) τόσο σε τοπικό επίπεδο από το σταθμό εργασίας σε κάθε Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθμού, όσο και σε κεντρικό επίπεδο από τους υπάρχοντες και εν λειτουργία σταθμούς εργασίας στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) του Συντάγματος.

Στο αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνεται επίσης και η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία των Κυτίων Πυροσβέστη (Fireman Boxes), καθώς και η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και η εγκατάσταση των πινάκων PLC που σχετίζονται με τα Η/Μ συστήματα που θα καλύψει η σύμβαση.

Το Σύστημα Αυτοματισμών και Ελέγχου Κτιρίων (BACS) περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

 • Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής των απαραίτητων εργασιών  για την τμηματική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου συστήματος BACS, η οποία θα εξασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί ουδεμία αναστάτωση στην εμπορική λειτουργία του Μετρό ενώ  θα συμμορφώνεται και  προς το χρονοδιάγραμμα.
 • Ειδικότερα τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής θα είναι η μελέτη για την  διασύνδεση του προς εγκατάσταση συστήματος BACS, με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπου αυτό απαιτείται.
 • Παροχή προς άλλους αναδόχους του συνόλου των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών τόσο για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας όσο και για παραμέτρους στο σύνολο του λογισμικού, για την διασύνδεση των συστημάτων και του εξοπλισμού με τα δικά τους συστήματα και εξοπλισμό, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της Σύμβασης.
 • Συντονισμός με άλλους Αναδόχους όσον αφορά όλες τις εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, καθώς και έγκαιρη παροχή  πληροφοριών για οποιεσδήποτε σχετικές διευκρινίσεις προς την ΑΜ και τους εν λόγω Αναδόχους.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού BACS.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεση του συστήματος BACS με τους εν λειτουργία κεντρικούς servers που θα επιλέξει ο Ανάδοχος, όπως λεπτομερώς εξηγείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεση του συστήματος BACS με τον ήδη εγκατεστημένο και εν λειτουργία τοπικό εξοπλισμό σταθμών και παρακείμενων φρεάτων της πρώτης φάσης των επεκτάσεων όπου αυτό απαιτηθεί.
 • Αναβάθμιση των εν λειτουργία servers του κεντρικού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης που θα επιλέξει ο Ανάδοχος για την  εποπτεία και έλεγχο του συστήματος αερισμού σηράγγων, συστήματος HVAC, καθώς και το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού της δεύτερης και τρίτης φάσης των επεκτάσεων από το ΚΕΛ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
 • Μεταφορά των εν λειτουργία servers του κεντρικού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης που θα επιλέξει ο Ανάδοχος καθώς και του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του ΚΕΛ, που θα υποδείξει η ΑΜ.
 • Ως τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής θα είναι ο ακριβής προσδιορισμός των απαιτήσεων κατανάλωσης ενέργειας ολόκληρου του εξοπλισμού BACS ανά σταθμό, για την τροφοδοσία του συστήματος από το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος του κάθε σταθμού.
 • Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία των Κυτίων Πυροσβέστη (Fireman Boxes) των υπό κατασκευή και δημοπράτηση σταθμών.
 • Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εσωτερική καλωδίωση και θέση σε λειτουργία των πινάκων PLC που θα ελέγχουν τη λειτουργία των προβλεπόμενων Η/Μ συστημάτων στους σταθμούς, φρέατα και αμαξοστάσια της δεύτερης και τρίτης φάσης των επεκτάσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών τοπικού δικτύου LAN σε σταθμούς, φρέατα και σήραγγες.
 • Εργοταξιακές δοκιμές παραλαβής και  Θέση σε Λειτουργία των συστημάτων BACS των επεκτάσεων δεύτερης και τρίτης φάσης των Η/Μ συστημάτων.
 • Συμμετοχή στην Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία Η/Μ συστημάτων άλλων Αναδόχων όπου απαιτείται.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας των επεκτάσεων δεύτερης και τρίτης φάσης.
 • Δραστηριότητες συντήρησης για το σύνολο της περιόδου εγγύησης
 • Παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών, εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης και λειτουργίας.
 • Παροχή της αναγκαίας τεκμηρίωσης με την κατάλληλη δομή, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και την τεκμηρίωση «ως κατασκευάσθηκε».

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος:

 • Κατά την διάρκεια των σταδίων της Μελέτης Εφαρμογής και κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, θα συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις με την ΑΜ ή με άλλους Αναδόχους όπως απαιτείται.
 • Θα προβεί σε αξιολόγηση κινδύνων, αξιολόγηση της ασφάλειας, επικυρώσεις της ασφάλειας του παρεχόμενου από αυτόν συστήματος BACS, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών διασυνδέσεων και θα παρέχει αποδείξεις ότι το σύστημα συμμορφώνεται προς το επίπεδο ακεραιότητας ασφάλειας, όπως απαιτείται για τους σκοπούς του συστήματος, υπό οποιεσδήποτε πιθανές συνθήκες λειτουργίας. Θα παρέχει τις γενικές και ειδικές για κάθε εφαρμογή αναλύσεις ασφάλειας για τα παρεχόμενα από αυτόν συστήματα.
 • Θα πιστοποιεί την απόδοση της RAMS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN50126.
 • Θα συντάξει και θα ακολουθήσει ένα σύστημα διαχείρισης των δ\διεπιφανειών.
 • Θα συντάξει και θα ακολουθήσει ένα σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας

Κατεβάστε τη φόρμα της προκήρυξης σε κείμενο word (372KB).

Print Friendly, PDF & Email
WCAG