Φεβρουάριος 2014

  • Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές στο Φρέαρ Κομνηνού.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης στο Σταθμό ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη γενική εκσκαφή στην τελική στάθμη του Σταθμού ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος μέχρι και το όγδοο επίπεδο του Σταθμού ΝΙΚΑΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την παράκαμψη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ΔΕΗ, ΕΠΑ, ύδρευσης, οπτικών ινών ΟΤΕ και παροχών στην περιοχή του ΟΛΠ στο Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μεταφοράς αρχαιολογικών ευρημάτων σε χώρο αποθήκευσης και συντήρησης, καθώς και η ανέγερση οικοδομικού γερανού στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στο Σταθμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up