Ιανουάριος 2014

  • Σε ποσοστό 89% βρίσκεται πλέον η γενική εκσκαφή (6ο επίπεδο) και οι προσωρινές αντιστηρίξεις στο Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή περίφραξη στο φρέαρ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ του Σταθμού ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ.
  • Σε ποσοστό 67% βρίσκεται η κύρια εκσκαφή (CUT & COVER) του Σταθμού ΝΙΚΑΙΑ και σε ποσοστό 72% η κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων στο Σταθμό ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.
Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση