Δεκέμβριος 2013

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης στο Φρέαρ Κομνηνού.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλόδεσμου του Σταθμού ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάτρησης, πάκτωσης και τάνυσης των προεντεταμένων αγκυρίων στο Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο Σταθμό ΝΙΚΑΙΑ (5ο επίπεδο).
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή κατάληψη και περίφραξη στο Σταθμό ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.
  • Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές στη περιοχή του ΟΛΠ (περιοχή πρόσβασης 2) στο Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο ΒΑ τμήμα της Πλατείας Κοραή ενώ ολοκληρώθηκε στο Φρέαρ Δεληγιάννη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up