Σεπτέμβριος 2013

  • Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και αντιστήριξη της σήραγγας ΝΑΤΜ προς Πειραιά στο Φρέαρ εισόδου ΤΒΜ καθώς και η αποστράγγιση και υδατοστεγάνωση του πυθμένα του φρέατος.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής του Σταθμού ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι Πάσσαλοι και ο κεφαλόδεσμος πασσάλων του κυρίως Σταθμού καθώς και η διαμόρφωση της νέας οδοποιίας περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας στο Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή κατάληψη και η περίφραξη καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη περιοχή ανοιχτού ορύγματος επι της οδού Πετρ.Μαυρομιχάλη στο Σταθμό ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση