Νοέμβριος 2012

  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πασσάλων αντιστηρίξης στο φρέαρ εκκίνησης του ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εκσκαφής.
  • Ολοκληρώθηκαν όλες οι αποξηλώσεις αντικειμένων, μεταφορά περιπτέρων καθώς και οι μεταφυτεύσεις στους 6 Σταθμούς του έργου και σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική έρευνα και οι παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφελείας.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up