Σεπτέμβριος 2012

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στο Φρέαρ εισόδου του ΤΒΜ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρχαιολογική έρευνα στον Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
  • Ολοκληρώθηκε η εργοταξιακή εγκατάσταση του αναδόχου στο Σταθμό ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.
  • Σύντομα ξεκινούν οι εργασίες για τη μετατόπιση των περιπτέρων που βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευή του Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up