Μάιος 2016

  • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων του τελικού επιπέδου.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκλήρωση εκσκαφής επιπέδου -2 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας -2. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή της βόρειας πρόσβασης, του βόρειου φρεατίου αερισμού και της εξόδου κινδύνου.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης και η εκσκαφή της βόρειας πρόσβασης.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:  Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων αντιστήριξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής ισογείου και υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου καθώς και η ανέγερση του μεταλλικού τμήματος του κτηρίου. Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φέροντος οργανισμού του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας των κτηρίων 2 και 9. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τοίχων επένδυσης πασσάλων καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμων της σήραγγας. Επίσης, πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης αντηρίδων.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση