Μάρτιος 2016

 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου -3.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας για την εκσκαφή επιπέδου -3.
 • Σταθμός ΑΓ. ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης νότιας πρόσβασης καθώς και οι γενικές εκσκαφές στη βόρεια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή τελικού επιπέδου -4.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: : Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή τελικού επιπέδου -4.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μόνιμου περιμετρικού κελύφους του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων της διακλάδωσης, η κατασκευή υπόγειας αντιρίδας jet grouting καθώς και η κατασκευή πασσάλων δυτικής πρόσβασης.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης της νότιας πρόσβασης του σταθμού.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κεφαλόδεσμου στην περιοχή της τροχιάς δοκιμών.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Εκκίνηση του 1ου ΤΒΜ για την κατασκευή της υπολειπόμενης σήραγγας Ν. Ελβετία – Ανάληψη. Συναρμολόγηση τοθ 2ου ΤΒΜ εντός της διασταύρωσης Ν. Ελβετία.
 • Σήραγγας Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης της σήραγγας και η κατασκευή αντιστήριξης (αγκύρια, αντιρίδες). Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση