Φεβρουάριος 2016

  • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής επιπέδου -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την εκσκαφή επιπέδου -3.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας για την εκσκαφή επιπέδου -3.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία εκσκαφής επιπέδου -4.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
  • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων και κατασκευής πασσάλων ανατολικής πρόσβασης.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κτηρίου 9 και η θεμελίωση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση του ΤΒΜ στο σταθμό Ν. Ελβετία για την κατασκευή της υπολειπόμενης σήραγγας Ν. Ελβετία – Ανάληψη. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης της σήραγγας ανοιχτού ορύγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση