Ιανουάριος 2016

  • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων Ο.Κ.Ω., κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ανάπτυξης εργοταξικών εγκαταστάσεων.
  • Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συναρμολόγησης ΤΒΜ.
  • Αμαξοστάσιο: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας ισογείου ενώ στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, συνεχίζονται οι γενικές εκσκαφές και οι εργασίες κατασκευής πλάκας οροφής και τοιχίων του κτηρίου 7.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της σήραγγας ανοιχτού ορύγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση