Σεπτέμβριος 2015

  • Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Απελευθέρωση τμήματος του εργοταξιακού χώρου.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκλήρωση κατασκευής πλάκας θεμελίωσης.
  • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Απελευθέρωση τμήματος του εργοταξιακού χώρου.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up