Μάιος 2015

  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης. Ξεκίνησε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.
  • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση κυλιόμενων κλιμάκων.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της πλάκας ισογείου του κτηριακού συγκροτήματος Ι.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση