Μάρτιος 2015

  • Σταθμός N.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποξήλωσης αντηρίδων.
  • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης της 1ης σειράς αντηρίδων στο νότιο τμήμα του Σταθμού.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η απόσπαση του τάφου από τη βόρεια είσοδο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο φρέαρ αερισμού.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ξεκίνησε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης.
  • Σταθμός και Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή φρεατίου εξαερισμού 1 και την κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της πλάκας ισογείου στο Κτιριακό Συγκρότημα Ι καθώς και οι εργασίες για την κατασκευή περιμετρικών τοιχίων των κτιρίων 7 και 9 στο Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση