Ιανουάριος 2015

  • Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού: 55%
  • Διάνοιξη σηράγγων: 73%
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων σε διάφορους σταθμούς του έργου
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση