Νοέμβριος 2014

 • Σταθμός N.Σ.Σ.: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για αλλαγή της κυκλοφοριακής φάσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η αφαίρεση μεταλλικής υποστύλωσης της βόρειας πλάκας οροφής.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαίρεσης προσωρινών κατασκευών για την τοποθέτηση της 1ης σειράς αντηρίδων στο νότιο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου (αποβάθρας), η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο φρέαρ αερισμού και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων και κλιμακοστασίων εντός του σταθμού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης της τελευταίας σειράς αντηρίδων, η προετοιμασία για την αλλαγή της κυκλοφοριακής φάσης και οι εργασίες κατασκευής της δυτικής πρόσβασης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της αποβάθρας και οι εργασίες εγκατάστασης των κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου εξαερισμού 1 και η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης.
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υπόγειας αντηρίδας με jet grouting.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) του σταθμού, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης του σταθμού.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων και υποστηλωμάτων του πρώτου ορόφου του κτιρίου Ι. Σε εξέλιξη επίσης, βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής, θεμελίωσης και η αρχαιολογική ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ΙΙ.
 • Σήραγγες: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Εργασίες συναρμολόγησης των ΤΒΜ στη Διασταύρωση της Ν. Ελβετίας και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων – κεφαλόδεσμων και οι εργασίες παράκαμψης αγωγών ΟΚΩ στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up