Οκτώβριος 2014

 • Σταθμός N.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επίχωσης της πλάκας οροφής και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής ΒΔ & ΒΑ φρεατίου στη διασταύρωση και η προετοιμασία για αλλαγή της κυκλοφοριακής φάσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ξεκίνησε η αφαίρεση μεταλλικής υποστύλωσης της βόρειας πλάκας οροφής.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ολοκληρώθηκε η καθαίρεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Α’ φάσης αρχαιολογικής ανασκαφής στο νότιο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ξεκίνησε η εκσκαφή του 4ου επιπέδου (αποβάθρας) και η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο φρέαρ αερισμού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων στο 3ο επίπεδο.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ξεκίνησαν οι προεργασίες για την τοποθέτηση της τελευταίας σειράς αντηρίδων και η προετοιμασία για την αλλαγή της κυκλοφοριακής φάσης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της δυτικής πρόσβασης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της αποβάθρας και οι εργασίες εγκατάστασης των κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του 3ου επίπεδου (αποβάθρας).
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής φρεατίου αγωγού αποχέτευσης και η καθαίρεση του παλαιού αγωγού.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής τοιχίων και υποστηλωμάτων του κτιρίου 9 και σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή σε τμήμα του Αμαξοστασίου.
 • Σήραγγες: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων – κεφαλόδεσμων και οι εργασίες παράκαμψης αγωγών ΟΚΩ στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up