Σεπτέμβριος 2014

 • Σταθμός N.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης ανοιγμάτων του 1ου επιπέδου στη διασταύρωση.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αλλαγής κυκλοφοριακής φάσης.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή Α’ Φάσης στο νότιο τμήμα του Σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων στο νότιο φρέαρ αερισμού, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του ΒΔ φρεατίου καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της αποβάθρας και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης των κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αλλαγής κυκλοφοριακής φάσης.
 • Σταθμός και Διασταύρωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου αγωγού αποχέτευσης καθώς και η εκσκαφή του σταθμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων ΟΚΩ.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης στη Διασταύρωση.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την εκσκαφή και αντιστήριξη του κτιρίου ΙΙ-ΚΕΛ καθώς και οι εργασίες της πλάκας ισογείου στο χώρο διέλευσης των συρμών.
 • Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μεταφοράς των δύο ΤΒΜ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up