Μάιος 2014

  • Ολοκληρώθηκαν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού στο Σταθμό Ν.Σ.Σ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του Σταθμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου 3 στο Σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ και η κατασκευή ΝΑΤΜ σήραγγας αερισμού.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου 3 και η τοποθέτηση της 3ης στάθμης αντηρίδων στον Σταθμό ΠΑΠΑΦΗ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση της τελευταίας στάθμης αντηρίδων στο Σταθμό ΦΛΕΜΙΝΓΚ.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατοπασσάλων στο Αμαξοστάσιο καθώς και η τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου Ι.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up